Academic English

How Do I Work

Utrecht University made a short film about my background and my training coursesAs a teacher of English I strongly believe in a personalized tailor-made approach to language learning. Each English language course or Academic Writing course starts with a free intake conversation about your wishes and learning objectives. You will then receive an extensive offer. After your approval we can start quickly at your workplace or mine (in Utrecht). We can also do the sessions online.

I don’t really believe in one size fits all. So I use teaching materials and  practical exercises that match your work, interests, and learning goals. I am open to your specific questions and we can always adjust the sessions to your personal wishes during the course.

Your own academic texts are central to the Academic Writing classes. This approach is interesting in terms of content and ensures a rapid improvement of your skills.

I offer you a relaxed, safe learning environment (“a didactic oasis” according to one of my students). I am Dutch and a near-native speaker of English. I know from personal experience what it is like to have to learn this language that seems simple but really isn’t.

Hoe werk ik?

Als docent Engels geloof ik sterk in een persoonlijke aanpak. Elke taaltraining Engels of cursus Academic Writing in English begint met een gratis kennismakingsgesprek over je wensen en leerdoelen. Daarna ontvang je een uitgebreide offerte. Vervolgens kunnen we snel beginnen met de eerste bijeenkomst. Ik geef de sessies in overleg op jouw of mijn werkplek. Het is ook mogelijk om je individuele sessies online te doen.

Ik geloof niet zo in one size fits all. Dus ik maak je lessen op maat en gebruik lesmateriaal en praktische oefeningen die aansluiten bij jouw werk, interesses en leerdoelen. Dus mocht je specifieke vragen hebben, dan sta ik daar voor open. Gaandeweg kunnen we een training ook altijd bijsturen naar jouw persoonlijke wensen. Daarbij let ik niet alleen op wat je zegt of schrijft in het Engels, maar ook op hoe je dat doet.

In de lessen Academic Writing staan jouw eigen wetenschappelijke teksten centraal. Die aanpak is inhoudelijk interessant en zorgt voor een snelle verbetering van je vaardigheden.

Ik bied je een ontspannen, veilige leeromgeving (‘een didactische oase’ volgens een van mijn cursisten). Ik ben Nederlands en een near-native spreker van het Engels. Ik weet dus uit ervaring hoe het is om deze taal te leren, die eenvoudig lijkt, maar het niet is.